Konkurssiaalto tulee vuonna 2021

15.11.2020
Konkurssiaalto uhkaa Suomea vuonna 2021
Konkurssiaalto uhkaa Suomea vuonna 2021

Monet yritykset ovat koronan tultua kuvioihin menettäneet suuren osan liikevaihdostaan. Kuitenkin samaan aikaan konkurssien määrä on ollut korona-aikana viime vuotta vähäisempää. Tämä on ollut seurausta konkurssilain väliaikaisesta muuttamisesta, jolla vaikeutettiin yritysten ajamista konkurssiin. Tämän lakimuutoksen tuli olla väliaikainen lokakuun 2020 loppuun asti. Kuitenkin 1.11.2020 voimaan astui laki, joka pidentää tätä väliaikaista konkurssilain muutosta 31.1.2021 asti. Mitä sitten tapahtuu, kun yrityksiä voi taas herkemmin ajaa konkurssiin?

Ylen uutisessa haastateltin konkurssien asiantuntijoita eli insolvenssioikeuteen eli maksukvyttömyysoikeuteen erikoistuneita juristeja. He arvioivat, että tulossa on konkurssiaalto tämän väliaikaisen lakimuutoksen jälkeen. Heidän mukaansa konkurssiaallosta on tulossa suuri, jopa 90-luvun lamaa pahempi.

Matkailualan yritykset vaarassa mennä konkurssiin Lapissa

Eräs alue, jolla voi tulla paljon konkursseja, on Lappi. Konkurssivaarassa ovat erityisesti sen matkailualan yritykset. Lapin matkailu on kasvanut viime vuosina todella voimakkaasti. Tätä on edesauttanut ulkomaisten turistien kasvava kiinnostus Lappia kohtaan. Turisteja Lappiin on tullut esimerkiksi Iso-Britanniasta, Kiinasta ja Japanista. Yritykset, jotka toimivat esimerkiksi ravintola-, ohjelmapalvelu- ja majoitusalalla, ovat viime vuosina uskaltaneet investoida rohkeasti tulevan kasvun varalle. Nyt jos turisteja ei saada entiseen malliin, ovat nämä yritykset erityisessä vaarassa mennä konkurssiin, jos investointeja on tehty isolla velkarahalla. Vaikka kotimaisten turistien määrä lisääntyisi, ne eivät välttämättä pysty täyttämään sitä aukkoa, jonka ulkomaisten turistien poissaolo tuo. Lapin ulkomaiset turistit ovat nimittäin olleet valmiita aiemmin kuluttamaan paljon rahaa matkansa aikana, mistä ovat hyötyneet useat eri yritykset. Kotimaiset turistit eivät välttämättä ole valmiita käyttämään rahaa ja palveluita siinä määrin, mitä varakkaat ulkomaiset turistit.

On sääli, jos Lapin matkailualan yritykset menevät konkurssiin, sillä Lapin matkailu oli niin mukavassa nousuvireessä ennen koronaa. Matkailualan kärsiessä Lapissa, sillä on merkittäviä vaikutuksia myös muuten alueelle. Alueen työttömyys on vaarassa kasvaa merkittävästti ja Lapin kuntien taloudet heikkenevät verotulojen vähentyessä.

Miten varautua konkurssiaaltoon?

Miten yritysten kannattaa varautua ensi vuonna mahdollisesti tulevaan konkurssiaaltoon? Ensinnäkin asiakaskunnan olisi olla hyvin hajautettu, ettei kaikki munat ole samassa korissa, jos merkittävin asiakas ajautuu konkurssiin. Kirjoitimme vähän aika sitten 7 vinkkiä siihen, miten yrityksen voivat hankkia lisää asiakkaita.

Nyt olisi myös hyvä aika vahvistaa yrityksen kassaa, jotta voi varautua esimerkiksi mahdollisiin luottotappioihin asiakkaiden mennessä konkurssiin. Hyvä olisi kiinnittää erityistä huomiota asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen erityisesti, jos näille tarjotaan maksuaikaa. Hyvä on muistaa sekin, että myös terve yritys voi mennä konkurssiin, jos yrityksen tärkein asiakas menee konkurssiin.

Kolmantena tapana varautua konkurssiaaltoon on hankkia uusia tulonlähteitä. Jos yrityksen nykyinen liiketoiminta laskee, voisiko yritys ruveta valmistamaan uusia tuotteita tai ryhtyä tarjoaamaan uusia palveluita aiempien rinnalle, jotta liiketoiminnan supistumisen voisi kokonaan torjua tai ainakin pienentää supistumista.

Konkurssien myönteiset puolet

Konkurssin sattuessa kohdalle, monen yrittäjän vuosikymmenten elämäntyö voi lähteä alta. Samoin yrityksen työntekijät menettävät työnsä. Yrittäjällä voi olla koko omaisuus kiinni yrityksessä perheen kotia myöten. Konkursseilla on siis todella ikäviä seurauksia niin yrityksen työntekijöiden kuin yrittäjien ja näiden perheiden elämään. Onko konkursseilla mitään myönteisiä vaikutuksia?

Nordnetin blogissa todetaan, miten pääomat ja työvoima allokoituu terveempiin yrityksiin, kun huonommat yritykset menevät konkurssiin. Näin voidaan saavuttaa tervettä talouskavua. Matala korkotaso on mahdollistanut sen, että huonosti menestyvät yritykset ovat saaneet rahaa ja pysyneet pystyssä.

Kirjoitimme noin puoli vuotta sitten siitä, että kun yritykset menevät konkurssiin, paremmin pärjäävät kilpailevat yritykset voivat kasvattaa markkinaosuuttaan kilpailijoiden mennessä konkurssiin. Lisäksi uusien yrittäjien on helpompi tulla alalle, kun kilpailu on aiempaa vähäisempää. 

Loppukaneettina voidaan todeta, että konkurssi on erittäin ikävä asia sen sattuessa omalle kohdalle. Konkursseilla on myös laajempia vaikutuksia, jotka ulottuvat konkurssiin menneen yrityksen sidosryhmiin ja konkurssiin menneen yrityksen työntekijöihin. Konkurssit voivat kuitenkin luoda pohjaa talouskasvulle tuotantotekijöiden allokoituessa tuottavampiin yrityksiin. Samoin konkurssit mahdollistavat uusien tulokkaiden tulemisen markkinalle ja tarjoavat kilpailijoille mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttaan.