Miten hankkia asiakkaita? 7 vinkkiä yritysten asiakashankintaan

08.11.2020
Asiakkaat ovat yrityksen elinehto
Asiakkaat ovat yrityksen elinehto

Monen yrittäjän mielessä on kysymys, miten hankkia lisää asiakkaita. Tämä on olennainen kysymys, sillä harva yritys voi pysyä pystyssä ilman ainuttakaan asiakasta. Yrityksen asiakaskatoon voi olla syynä tärkeän asiakkaan konkurssi tai siirtyminen kilpailijalle. Myös jos yritystä halutaan kasvattaa, yritys saattaa joutua hankkimaan uusia asiakkaita, jotta kasvu olisi mahdollista. Olemme tähän artikkeliin keränneet vinkkejä, miten yritys voi hankkia lisää asiakkaita. Vinkit ovat yleisluontoisia, ja se, mitkä vinkit sopivat millekin yritykselle, ovat tapauskohtaisia. Vinkit on tehty erityisesti huomioiden PK-yritysten tarpeet, mutta niistä voi hyötyä kaiken kokoiset yritykset pienistä suuriin.

Yrityksen asiakashankinnan keskiössä on markkinointi. Markkinointi voi olla erilaista, ja toiset markkinointimuodot ovat aktiivisempia ja toiset taas passiivisempia. Markkinointimuodot myös vaihtelevat ilmaisista maksullisiin. Ohessa olemme listanneet erilaisia vinkkejä yrityksen markkinointiin.

1. Mainosta yritystä

Mainostamista voi tehdä eri kanavissa. Voit mainostaa yritystäsi niin sanomalehdissä, radiossa, TV:ssä kuin internetissäkin. Se, missä yritystä kannattaa mainostaa, riippuu toimialastasi ja mainosbudjetistasi. On selvää, että TV-mainos maksaa yleensä enemmän kuin paikallislehdessä mainostaminen. Jos yrittäjänä koet mainostamisen itsellesi hankalaksi, voit kysyä apua joko yritykseltä, jonka tuotteessa haluasit mainoksesi löytyvän, tai muilta mainostamisen ammattilaisilta, kuten mainostoimistoilta. Haluamme kuitenkin nostaa esiin hakukonemarkkinoinnin sen erityispiirteiden takia.

1.1 Yrityksen mainostaminen hakukoneissa

Hakukonemarkkinointiin liittyy tiettyjä erikoispiirteitä, jotka voivat tehdä hakukoneissa mainostamisen monelle yritykselle kannattavaksi. Hakukonemarkkinoinnissa ensimmäisenä tulee mieleen Googlen hakukonessa mainostamisen, mutta ei pidä väheksyä Microsoftin Bing-hakukonetta. Ennen kuin vertaamme näitä kahta hakukonetta ja niissä markkinointia, kerromme, mitä etuja sisältyy hakukoneissa markkinointiin.

Hakukonemarkkinoinnilla voit tavoittaa ns. kuumat liidit eli potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat lähellä tietyn tuotteen tai palvelun hankkimista. Esimerkiksi lehdessä mainostamalla tavoitat enimmäkseen ns. kylmiä liidejä eli niitä, jotka eivät harkitse vakavasti tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. Kuumat liidit on helpompi muuttaa maksaviksi asiakkaiksi, koska heillä on tarve tai halu saada tietty tuote tai palvelu. Potentiaaliset asiakkaat etsivät hakukoneessa tietoa tietystä tuotteesta tai palvelusta tai vertailevat hintoja. Tällaiset henkilöt ovat siis valmiiksi osoittaneet mielenkiintoa tuotetta tai palvelua kohtaan ilman suostuttelua. Hakunemarkkinoinnin avulla löydät ostoaikeissa olevaa yleisöä, jonka voit muttaa maksaviksi asiakkaiksesi. Hakusanamainonta perustuu klikkikohtaiseen hintaan, mikä tarkoittaa sitä, että maksat vain jos ihminen klikkaa mainostasi ja tulee sivullesi. Näin ollen mainorahasi eivät valu hukkaan. 

Voit myös määrittää sen, missä paikkakunnalla mainoksesi näkyvät. Jos yrityksesi sijaitsee vaikka Jyväskylässä, voit määrittää esimerkiksi, että hakukonemainoksesi näkyvät 60 kilometrin säteellä Jyväskylästä. Samoin voit kohdentaa mainoksiasi sukupuolen ja iän perusteella. Jos kohderyhmääsi ovat esimerkiksi 35 - 60 -vuotiaat miehet, voit kohdentaa mainoksesi näkyviin juuri näille kohderyhmääsi kuuluville henkilöille.

Silläkin on merkitystä, missä hakukoneessa mainoksesi näkyvät. On selvää, että Googlea käyttää valtaosa ihmisistä. Moni kilpailijasikin saattaa olla siellä. Koska Google on suosituin hakukonemarkkinoinnin saralla, myös siellä mainostamisen hinta voi olla kova. Hakukonemarkkinnoinnin hinta riippuu siitä, miten kilpailtuja hakusanat ovat. Näin ollen hakusanamainokset voivat vaihdella hyvinkin paljon alasta riippuen. Bing ei ole niin suosittu hakukonemarkkinoinnin osalta kuin sen pahin kilpailija Google. Tästä syystä Bingissä mainostaminen voi olla Googlessa mainostamista kustannustehokkaampaa. On olemassa myös dataa siitä, että Bingiä käyttävät käyttäjät ovat usein keski-ikäisiä ja keskivertoa paremmin toimeen tulevia kuin Googlea käyttävät. Jos tällaiset ihmiset sopivat asiakkaiksesi, voi Bingissä mainostaminen kannattaa yrityksellesi.

2. Osallistu yrityksesi kanssa messuille

Suomessa perinteisesti järjestetään paljon erilaisia messuja. Messuja löytyy niin paikallisia kuin valtakunnallisiakin. Kun yritys pitää ständiä oman alansa messuillta, se voi verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita muista saman alan yrityksistä tai löytää asiakkaita. Jos yritys pyrkii kasvamaan kansainvälisesti, sen voi olla viisasta osallistua ulkomailla oman alansa messuille maassa, jonne se aikoo laajentua.

3. Luo yritykselle omat verkkosivut

Moni yritys voi hyötyä omista nettisivuista asiakashankinnassa. Se on myös välttämätöntä, jos aikoo mainostaa yritystä hakukoneessa. Kun yrityksellä on omat nettisivut, se antaa yrityksestä heti ammattimaisemman kuvan. Se myös voi auttaa löytämään uusia asiakkaita. Internetistä löytyy palveluja, joista lähes kuka tahansa pystyy luomaan omat internetsivut yritykselleen. Jos internetsivut luo itselleen, voi nettisivujen hinnaksi tulla esimerkiksi vain n. 10€ kuukaudessa, mikä sisältää niiden ylläpidon. Kuitenkin internetsivut voi myös tilata niiden tekemiseen erikoistuneilta yrityksiltä. Näiden hinnat lähtevät yleensä muutamasta sadasta eurosta.

Jotta yritys voisi saada ilmaisia asiakkaita tai lähes ilmaisia asiakkaita, yrityksen nettisivut olisi hyvä olla hakukoneoptimoidut. Yrittäjä voi tutustua itse hakukoneoptimointiin (netistä löytyy paljon ilmaisia vinkkejä hakukoneoptimointiin) tai pyytää hakukoneoptimointiin erikoistuneita yrityksiä hakukoneoptimoimaan yrityksen web-sivut. Kun yrityksen sivut ovat hyvin hakukoneoptimoidut, ne sijoittuvat hyville sijoille hakukoneiden luonnollisissa hakutuloksissa eli niissä, joissa ei ole käytetty hakusanamainontaa. Näin yritys voi saada lisää uusia asiakkaita kuin itsestään. Jotta yritys löytyy erilaisista hauista hakukoneissa, yritykselle voi olla hyödyllistä pitää verkkosivuillaan blogia. Blogissa voi kertoa esimerkiksi yrityksen toiminnasta tai kommentoida yrityksen toimialan ajankohtaisia asioita. Blogitekstit kannattaa suunnitella siten, että käsittelet asioita, joista mahdolliset potentiaaliset asiakkaasi ovat kiinnostuneita. Näin voit hyödyntää blogia asiakashankinnassa. Blogitekstien pituus olisi hyvä olla vähintään 1000 sanaa, jotta hakukoneet pitäisivät tekstiä relevanttina. Jos aiheesta ei ole paljoa kirjoitettu internetissä, voi muutaman sadan sanan tekstilläkin sijoittua hyvin hakukoneissa.

4. Puskaradio asiakashankinnassa

Tämä vinkki on yksi passiivisimmasta markkinoinnin muodoista. Kun yritys tekee nykyisille asiakkailleen hyvin työnsä, voi yrityksen nykyiset asiakkaat kertoa "puskaradion" välityksellä tutuilleen hyvästä yrityksestä. Kun kaveri on suositellut yritystä, tällaisen yrityksen kanssa asioimisen kynnys madaltuu huomattavasti. Joidenkin pienten hyvämaineisten yritysten ei välttämättä tarvitse juuri markkinoida yritystä, sillä hyvin hoidetut asiakasuhteet tuovat lisää uusia asiakkaita, kun nykyiset asiakkaat kertovat yrityksestä, jonka tyytyväisiä asiakkaita ovat, tutuilleen. Puskaradio voi siis olla erittäin tehokas ja ilmainen tapa asiakashankinnassa ja tuoda asiakkaita kuin itsestään.

5. Luo yrityksellesi oma sosiaalisen median tili

Voit luoda oman sosialisen median tilin yrityksellesi esimerkiksi Facebookiin, Instagramiin tai Twitteriin. Voit jakaa esimerkiksi kuvia yrityksestäsi. Asiakkaasi voivat tykätä sivustasi ja julkaisuistasi, ja yrityksesi tulee tutuksi tykkääjiesi seuraajille, mitä kautta voit tavoittaa lisää potentiaalisia uusia asiakkaita. Kun yrityksellä on sosiaalisen median tili, se voi siellä myös mainostaa yritystään maksettujen mainosten avulla. Jotkut yritykset ovat tehneet someen humoristisia videoita ja nämä ovat sitten lähteneet leviämään suuren yleisön tietoisuuteen. Näin yritykset ovat voineet kasvattaa myyntiään huomattavasti  ja kustannustehokkaasti.

6. Ota suoraan yhteyttä potentiaalisiin yrityksiin

Jos tiedät yrityksiä, jotka tahtoisit asiakkaiksi, voit olla suoraan yhteydessä kyseisen yrityksen päättäjiin esimerkiksi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia ja ehdottaa tapaamista. Jotkut yritykset voivat ilmoittaa nettisivuillaan, että etsivät alihankkijoita. Tällaisiin ilmoituksiin kannattaa laittaa omat yhteystiedot ja toivoa, että pääsisi tekemään yhteistyötä kyseisten yritysten kanssa.

7. Osallistu julkisen sektorin kilpailutuksiin

On olemassa tietyt kynnysarvot, joiden ylittyessä julkisen sektorin toimijoiden tulee kilpailuttaa hankintansa. Julkisen sektorin kilpailutuksiin osallistuminen on yksi tapa hankkia uusia asiakkaita. Kilpailutuksia on monille eri aloille. Jos kunta esimerkiksi aikoo rakentaa uuden koulun, se saattaa joutua ilmoittamaan kilpailutuksesta julkisesti. Rakennusalalla toimiva yritys voi siis päästä rakentamaan kunnalle koulua, kun se osallistuu julkisen sektorin kilpailutuksiin. Yritys saa uuden asiakkaan ja kunta tarvitsemansa koulun. Julkisista hankinnoista ilmoitetaan Hilmassa.

Ohessa esittelimme muutaman vinkin, joilla yritys voi saada lisää asiakkaita. Mainostamisessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen hintaan, mitä uuden asiakkaan hankinta maksaa. Näin yritys voi valita ne markkinointikanavat, joissa asiakkaat saadaan järkevään hintaan ja uusien asiakkaiden hankinta on kannattavaa.


Hankiyrityslainaa.fi