Vakuudettomat yrityslainat ja niiden käyttötarkoitukset

30.08.2020


Vakuudettomien yritysluottojen suosio on kasvanut viime vuosina, kun pankit ovat tiukentaneet lainanantokriteerejään. Pankit esimerkiksi saattavat vaatia kovia reaalivakuuksia yrityslainan vakuudeksi, mihin kaikki yritykset eivät pysty vastaamaan. Samoin perinteisten yrityslainojen saaminen voi olla hidasta, ja lainan saamiseen sen hakemisesta voi mennä parikin viikkoa. Vakuudettomia yrityslainoja voi taas saada niitä myöntävistä rahoitusyhtiöistä jopa samana päivänä hakemuksesta.


Vakuudettomille yrityslainoille on ominaista, että niiden laina-aika on jopa vain yhdestä kuukaudesta muutamaan vuoteen. Niissä ei käytetä reaalivakuuksia, vaan vakutena toimivat yrittäjien ja yrityksen vastuuhenkilöiden henkilötakaukset. Niissä korko voi olla suurempi kuin perinteisissä pankista saatavissa yrityslainoissa. Tässä artikkelissa käymme läpi joitain käyttötilanteita, joissa niitä voidaan hyödyntää.


Tilausten rahoittaminen

Yrityksellä on tilauksia, mutta ennen niiden tuloutumista tarvitaan rahaa, jotta tilaus voidaan toimittaa asiakkaalle. Yritys kuitenkin tietää, että se saa hyvän katteen, kun projektista saadaan maksu. Esimerkiksi tällaiseen tilanteeseen vakuudettomat yrityslainat voivat sopia. Tällaisia projekteja voi olla esim. rakennusalalla ja metalliallalla toimivissa yrityksissä.


Käyttöpääoman rahoitus

Yrityksellä voi olla väliaikaisesti kassa vähissä. Rahaa on kyllä tulossa, mutta asiakkaalla on pitkä maksuaika. Tai tilanne on se, että yrityksen asiakkaan maksut ovat myöhässä ja yritys tarvitsee pikaisesti jostain rahaa, jotta se selviää omista velvoitteistaan. Tällaista väliaikaista kassavajetta voi paikata esimerkiksi vakuudettomalla yritysluotolla.


Koneen hankinta

Yrityksellä voi tulla vastaan tilanne, jossa sen merkittävä kone rikkoutuu, ja tuotanto on riippuvainen tästä koneesta. Yrityksellä ei kuitenkaan välttämättä ole juuri sillä hetkellä kassassa riittävästi rahaa uuden koneen ostoon. Koska tuotanto on riippuvainen tästä tärkeästä koneesta, uusi kone tilalle olisi saatava niin pian kuin mahdollista. Vakuudeton yrityslaina voi olla sopiva vaihtoehto tilanteeseen sen nopean saatavuuden vuoksi. Voihan yritys myöhemmin, kun kone on saatu hankittua, selvittää, saisiko se jostain edullisempaa rahoitusta vakuudettoman yrityslainan tilalle.

Tilanne voi olla myös sellainen, että yritys aikoo laajentaa liiketoimintaa siten, että se lisää uusia tuotteita tuotantoon tai alkaa tarjoamaan uusia palveluja aiempaan toimintaan. Uutta liiketoimintaa sen tarvitsee investoida uusiin laitteisiin. Tällaisten investointien rahoittaminen on myös mahdollista yritysrahoituksen avulla. Yrityksellä ei ehkä nyt ole kassassa riittävästi kassavaroja, mutta se uskoo, että uuteen liiketoimintaan sijoittaminen maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa.


Siltarahoitus 

Yritys on saamassa yritystukia johonkin hankkeeseen, mutta ennen tuen saamista se tarvitsee sijoittaa projektiin omaa rahaa. Yritys siis tietää, että yritystukia on tulossa, mutta sitä ennen tarvitsisi saada rahaa jostain, jotta tuki olisi aikanaan mahdollista saada. Tällaisessa tilanteessa vakuudeton yrityslaina voi toimia siltarahoituksena ennen varsinaista yritystukien saamista.


Täydentävä rahoitus pankkilainan rinnalla

Yritys haluaa ostaa miljoona euroa maksavan toimitilan. Sillä riittää reaalivakuuksia siten, että se saa pankista yrityslainaa 700 000€. Se tarvitsee vielä 300 000€ rahaa jostain, jotta toimitilan hankinta on mahdollista. Vakuudetonta yrityslainaa voidaan käyttää myös täydentävänä rahoituksena edullisemman pankkilainan rinnalla. Tällöin puuttuva 300 000€ otetaan vakuudettomana yrityslainana, jossa vakuutena toimii yrittäjien henkilötakaus. Täydentävänä rahoitusmuotona sitä voidaan käyttää samoin myös yrityskaupan rahoittamiseen.


Toimitilan remontointi

Yrityksen toimitilojen ilme on alkanut rapistua. Jotta asiakastyytyväisyys pysyisi yllä, yritys näkee tarpeelliseksi tilojen remontoinnin. Tilojen uusiminen voi tulla tarpeelliseksi esimerkiksi ravintoloissa, joissa toimitilan viihtyvyydellä on huomattava merkitys asiakastyytyväisyyden kannalta. Aina yrityksen kassassa ei löydy remontin vaativaa rahasummaa. Vakuudetonta yrityslainaa on mahdollista hakea myös toimitilan remontointiin.


Yrityslainojen yhdistäminen

Lainojen yhdistäminen on termi, joka on tullut monelle tutuksi yksityishenkilöiden kulutusluottojen osalta. Kuitenkin myös yritykset, joilla on useita eri yrityslainoja, voivat ottaa uuden yrityslainan, jolla se korvaa usean yrityslainan yhdeksi lainaksi.  Mitkä ovat merkittävimmät hyödyt tästä toimenpiteestä? 


  1. Uusi yrityslaina voi olla koroiltaan aiempia yritysluottoja edullisempi. Näin yritys säästää korkokuluissa. Mitä enemmän yrityslainoja on, sitä merkittvämpi säästö voi olla.
  2. Jos on velkaa useille eri yrityslainantarjoajille, näistä voi kertyä erilaisia lainanhoitokuluja. Kun sinulla on vain yksi yrityslaina, maksat mahdollisesti vain yhdelle rahoitusyhtiölle lainanhoitokuluja. Tällakin tavalla yritys voi säästää rahaa.
  3. Firman taloudenhoito on aiempaa suoraviivaisempaa, jos yrityslainoja on aiemman useamman yrityslainan sijaan vain yksi. Silloin ei tarvitse maksaa kuukausittaisia yrityslainalyhennyksiä useaan eri paikkaan, vaan vain yhden yrityslainan lyhennysten maksaminen kuukausittain riittää.

Yrityslainan kilpailuttaminen

Jos yrityksellä on usean yrityslainan sijaan vain yksi laina, voi yritys hakea vakuudetonta yrityslainaa sen selvittämiseksi, saisiko se korvattua vanhan yrityslainan aiempaa edullisemmalla uudella yritysluotolla. Tätä kuvaa myös termi yrityslainan jälleenrahoitus. Nykyinen yrityslaina kannattaa kilpailuttaa, sillä yrityslainoissa on huomattavia hintaeroja eri palveluntarjoajien välillä.


Työntekijöiden palkkaaminen

Yritys näkee, että sillä olisi tarvetta palkata uusia työntekijöitä, jotta yrityksen liikevaihto voisi kasvaa ja kasvaneeseen kysyyntään voisi vastata. Uuden työntekijän palkkaaminen voi kuitenkin tuoda uusia kuluja, kun uusia työvälineitä joutuu hankkimaan työntekijän käyttöön. Samoin uusi työntekijä voi tuoda lisää kuluja alkuvaiheessa, kun työntekijälle pitäisi ruveta maksamaan palkkaa, mutta uuden työntekijän työpanos ei ole vielä tuonut lisää rahaa yrityksen kassaan. Tällaiseenkin tilanteeseen on mahdollista ottaa avuksi vakuudeton yritysluotto.


Laskurahoituksen korvaaja

Onko yrityksenne tapana myydä laskut eteenpäin rahoitusyhtiölle ja näin muuttaa laskut rahaksi ja nopeuttaa yrityksen kassavirtaa? Jos näin on, kannattaa selvittää, olisiko vakuudeton yrityslaina parempi vaihtoehto teidän yritykselle kuin laskujen myyminen. On tapauskohtaista, kumpi on järkevämpi vaihtoehto yritykselle ja siksi kannattaa verrata vakuudettomia yrityslainoja laskurahoitukseen.


Markkinointi

Yritys tahtoisi markkinoida yritystä ja saada näin lisää uusia asiakkaita. Kuitenkaan sillä ei sillä hetkellä ole kassassa riittävästi rahaa. Myös tällaiseen käyttötarkoitukseen yritysrahoitusta on mahdollista hakea.


Varaston täydentäminen

Varaston täydentäminen on myös yksi niistä käyttötarkoituksista, joihin vakuudettomia yrityslainoja voi hankkia. Yrityksellä on esimerkiksi sesonkikausi alkamassa. Hiljaisen kauden jälkeen yrityksen kassa voi olla kuiva kuin Saharan autiomaa. Yritys kuitenkin uskoo, että kun sesonki alkaa, sen myynti vilkastuu huomattavasti. Se kuitenkin tarvitsee tehdä hankintoja etukäteen, jotta on mitä myydä asiakkaille, kun myynti vilkastuu. Myös varaston täydentämiseen voi hakea yrityslainaa.


Lopuksi

Tiivistettynä voidaan todeta, että vakuudettomien yrityslainojen etu on niissä, että niitä voidaan saada nopeammin ja helpommin kuin perinteisiä pankkilainoja. Niiden kustannukset tosin ovat yleensä kalliimpia kuin perinteisten pankista saatavien yrityslainojen. Onhan niissä esimerkiksi suurempi riski, sillä ne eivät sisällä reaalivakuutta. Pankit yleensä vaativat reaalivakuuksia, kun taas vakuudettomissa yrityslainoissa vakuutena toimivat yrittäjien tai vastuuhenkilöiden henkilökohtaiset takaukset.


Vakuudettoman yrityslainan pääset hankkimaan täältä.


Hankiyrityslainaa.fi