REKISTERI  -JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.04.2020. Viimeisin muutos 27.04.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Hankiyrityslainaa.fi

2. Rekisteristä vastaavan tiedot

yhteydenotto(at)hankiyrityslainaa.fi

3. Rekisterin nimi

Sivuston verkkopalvelun käyttäjärekisteri .

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eu:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu eli asiakassuhteen hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettuvia tietoja ovat muun muassa: henkilön nimi, yhteystiedot ja puhelinnumero.

Tällä sivustolla kerätään dataa, kun käyttäjä käyttää sivustoa. Näistä tiedoista voimme tunnistaa esimerkiksi IP-osoitteen, selaimen, tietokoneen tyypin , sukupuolen ja iän. Käytämme Google Analyticsia ja erästä toista tiedonkeruuohjelmaa. Lisäksi sivustolla on linkkejä, joista yhteiskumpannimme saa tiedon, että tältä sivustolta on tullut kyseiselle sivustolle käyttäjä. 

Henkilötietoja käsitellään vain sen aikaa kuin se on tarpeen asiakkassuhteen hoitamiseksi ja niin kauan kuin se on lain mukaan mahdollista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostin ja sivustolla olevien lomakkaiden välityksellä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja voidaa luovuttaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tällöin henkilötietojen suojan taso tulee varmistaa kyseisissä maissa.

Sivusto on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn myös sivuston teknisestä ylläpidosta huolehtivalle taholle.

Sivustolla on linkkejä, joista voidaan ti tunnistaa, että sivuston käyttäjä on siirtynyt tältä sivustolta yhteistyökumppanin sivustolle. Emme vastaa siitä, mitä henkilötietoja sivuston kävijä luovuttaa yhteistyökumppaneidemme sivustoille.

8. Rekisterin suojauksen periatteet

Reksiterin käsittelyssä noudatetaan huollisuutta ja tietojärjestelmien avulla käisteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisesta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimista, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen tai poistaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisesti virheellisen tiedon oikaisemista tai niiden poistamista.